MIJN-LABEL.NL
Duurzaam advies woningen en utiliteit

Verantwoordelijkheid aangeleverde bewijsstukken?

Het is niet de verantwoordelijkheid van de erkend deskundige om fraude met het aanleveren van bewijsstukken aan te tonen. Het is de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar dat hij/zij naar waarheid bewijsstukken aanlevert. Wel heeft de erkend deskundige een taak via steekproefcontroles om, via een tweede foto, de kans op fraude te reduceren. 

Bron RVO 


Waar vind ik het definitief, rechtsgeldige energielabel?

Het rechts geldige energielabel vindt u op www.ep-online.nl
De uitprintbare versie vindt u op www.energielabelvoorwoningen.nl


Aansprakelijkheid mijn-label.nl

Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit het opstellen van energielabels en adviezen door Mijn-label.nl is beperkt tot maximaal 2 maal het bedrag van de factuur die gemoeid is met de werkzaamheden.  Iedere aanspraak tot schadevergoeding van een cliënt vervalt indien niet binnen 3 maanden na de werkzaamheden van de bewijslast is gereageerd. 

Het definitief energielabel is als energie indicatie bedoeld. Een pand eigenaar of nieuwe pand eigenaar kan geen rechten ontlenen aan de label uitkomst. 

Niet afronden aanvraag.

Mocht u de aanvraag niet, binnen 8 weken, om welke reden dan ook afronden dan zal mijn-label u als nog een  factuur sturen van 10 euro ivm de gemaakte kosten. Ideaal betalingen worden niet terug gestort.

Privacy.

Er wordt zorgvulldig met uw gegevens omgegaan. Ze worden niet langer bewaard dan nodig is. En niet onnodig doorgegeven aan derden. Derden die uw informatie zien zijn o.a. de bank, strato mailhost, overheid bewijsmateriaal energielabel, microsoft en buildingbase epa-w en epa-u energielabels. Wij doen ons best om informatie niet bestemd voor onbevoegden te voorkomen.

Registratie
Ik ben een gecertificeerde EPA adviseur geregistreerd bij www.qbisnl.nl 
QBISnl, kwaliteitsregister. De bedrijven en personen op QBISnl leveren aantoonbaar vakmanschap en kwaliteit. 


Examennummer 3192

E-mail
Info