MIJN-LABEL.NL
Duurzaam advies woningen en utiliteit

Energielabel recreatiewoningen

Sinds 1 januari 2015 moet er bij verkoop of verhuur van een woning een energielabel zijn geregistreerd.
Voor recreatiewoningen geldt deze regeling in principe ook. Echter er zijn enkele uitzonderingen

er is géén label nodig voor alleenstaande gebouwen met een totale bruikbare oppervlakte van minder dan 50 m2;

er is géén label nodig voor recreatiewoningen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, respectievelijk bedoeld zijn om minder dan vier maanden per jaar te worden gebruikt, of gedurende een beperkte gebruikstijd per jaar en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van wat het jaarlijkse energiegebruik zou opleveren.

Als blijkt dat voor de recreatiewoning een energielabel nodig is, dan zijn er twee manieren om het label voor deze woningen te registreren. De manier waarop uw recreatiewoning staat geregistreerd in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) is van belang. Deze controleer u in het  BAG 

1. Als aan de recreatiewoning door de gemeente in de BAG een ‘woonfunctie’ is toegekend, dan dient u via de webapplicatie www.energielabelvoorwoningen.nl een energielabel te registreren. Klik hier voor uitleg.

2. Heeft de gemeente in de BAG gekozen voor de aanduiding ‘logiesfunctie’, dan valt het object onder Utiliteitsbouw. Voor Utiliteitsbouw is de webapplicatie (dus het vereenvoudigde label voor woningen) echter niet bestemd. In dat geval dient u een energielabel te laten registreren via het laten opstellen van een Energie-Index (EI). Hiervoor zal een EPA-adviseur moeten worden ingeschakeld om een Energie-Index (EI) te laten opstellen. Daaruit volgt automatisch een energielabel. Klik hier voor uitleg aanvragen energielabel utiliteit.

3. Staat uw recreatiewoning met dubbelfunctie geregistreerd kiest u voor optie 1

Wordt op registratie van labels voor recreatiewoningen gehandhaafd?

 Ja, de Inspectie Leefomgeving en Transport is belast met de controle en handhaving rond de registratie van energielabels voor woningen en utiliteitsgebouwen. De ILT controleert of een energielabel is geregistreerd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. Is dit niet het geval dan legt de ILT een last onder dwangsom op (boete) van maximaal € 405 voor woningen en € 20.250 voor utiliteitsgebouwen. Omdat recreatiewoningen labelplichtig zijn, wordt daarop gehandhaafd door de ILT (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015). De (oud-)eigenaar van een recreatiewoning moet alsnog een definitief label laten registreren.

Meer informatie vindt u op de website van het RVO

 
 
 
 
E-mail
Info