MIJN-LABEL.NL
Duurzaam advies woningen en utiliteit

Home Keur bouwtechnische keuring

Overweegt u de koop van een bestaande woning? Voer zelf een echte onafhankelijke bouwtechnische keuring uit. Deze keuring geeft u meer duidelijkheid over de bouwtechnische staat van de woning en de kosten, zodat u goed weet wat u koopt! Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. Bouwtechnische rapporten van Homekeur worden erkend door de NHG en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven en indien u het wenst voorzien van foto’s. Het rapport e-mailen we aan u als PDF-bestand en het rapport is beschikbaar op uw eigen woningdashboard.

 
De bouwtechnische keuring wordt door uzelf uitgevoerd. Indien u de keuring toch wilt uitbesteden aan Homekeur, dan wordt deze uitgevoerd door een ervaren bouwkundige inspecteur. Op basis van jarenlange ervaring en bekendheid met de eisen die gesteld worden, gebruikt de deskundige dezelfde applicatie als waarmee u de inspectie kan uitvoeren. Tijdens de bouwtechnische keuring wordt, bij voorkeur in uw aanwezigheid, door de inspecteur deze lijst geïnspecteerd en afgewerkt. De woning wordt van boven op het dak tot onder in de kruipruimte volledig gecontroleerd.
 
De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:

Informatie eigenaar zoals zichtbare asbest verdachte elementen, technische installaties
Constructie, denk hierbij aan de kapconstructie en het dakbeschot
Trappen, hekwerken en balustrades in de woning
Conditie van een eventuele dakkapel, kozijn, lood, maar ook dakramen
Alle sanitaire groepen zoals badkamer, keuken en toilet
Staat en toestand van de vloeren, wanden en plafonds in de woning
De conditie van het schilderwerk in de woning
Alles met betrekking tot de installaties (water, gas, elektra etcetera)
Brandveiligheid en ventilatie
Kruipruimte, vloerbalken en fundering
Daken, pannen, dakbedekking, schoorstenen en overige dakafwerking
Goten, overstekken en hemelwater afvoeren
Gevels, metselwerk, gevelbekleding en lateien
Kozijnen, schilderwerk, beglazing en raamdorpelstenen
Schilderwerk buiten de woning
Aanbouw met alles wat daaraan is verbonden, zoals dak, kozijn, gevel et cetera
Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige
Een kostenraming met directe kosten, termijnkosten en verbeterkosten
Als u aanwezig bent tijdens de inspectie krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken. Het bouwkundige rapport geeft u nog veel meer inzicht in de bouwtechnische staat van de woning. De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief! Als er per ongeluk asbest wordt aangetroffen en herkend, zal dat worden gemeld; deze inspectie is geen asbestinventarisatie. Ook gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen en dergelijke zichtbaar worden vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.

Zelf een bouwkundige keuring uitvoeren

De bouwkundige keuring uitbesteden aan Homekeur.

E-mail
Info